Jordal Fritidsklubb

Hvem er vi? Jordal fritidsklubb er et møtested for ungdommer i alderen 13-16 (18) år med muligheter for ulike aktiviteter. Klubben tilbyr både drop in og organiserte gruppeaktiviteter. Faste aktiviteter på klubben er biljard, bordtennis, filmkvelder, bruk av dasesal, servering av enkle matretter, tv-spill og andre enkeltaktiviteter som blir tilpasset tilbudet. Alle våre aktiviteter er gratis.

Vi jobber forebyggende sammen med ungdommene.  Dette gjør vi gjennom å engasjere  oss i ungdommene og nærmiljøet.  Vi interesserer oss for hver enkelt ungdom, så kom gjerne å snakk med oss!

Her finner du oss:

Jordal Fritidsklubb