Klubbrådet/medvirkning - Brukermedvirkning og medbestemmelse gjenspeiles i klubbens eget brukerråd. Klubbrådet møtes jevnlig. Ved å være en del av klubbrådet har man en viktig rolle. Ingen kan ungdommer bedre en ungdom selv. De blir derfor tatt på alvor da de kommer med sine ønsker og forslag for hvordan vi kan bli en bedre klubb.